חזרה לכל הסרטים

שמורת הר אלון בכרמל

מקום יפה ושקט באמצע שום מקום של הכרמל.