חזרה לכל הסרטים

קרן לייזר כנשק מיירט


הצי האמריקאי בודק קרן לייזר כנשק מיירט על אחת מספינות הצי.