קוצ'ין

רחוב היהודים והקהילה בקוצ'ין

שלום

עם ישראל נודד בעל כורחו, מכל מקום גירשו אותנו וזו הסיבה העיקרית ששרדנו כעם, אנחנו בכל מקום, גם בהודו.

רחוב היהודים, חלון מעוטר במגיני דוד, בתמונה העליונה, שלום מעל הדלת.

בניית גגות רעפים בעולם

גגות מעוצבים בקוצ'ין

למעלה, קו האופק של העיר ארנקולם בכניסה לקוצ'ין, כבר מהתחלה אתה מבין שהקטע של העיר הזאת - זה גגות רעפים. אחרי גשם אחד אתה גם מבין למה.

Subscribe to RSS - קוצ'ין