חזרה לאלבומים

חיפה בלילה

אלבום תמונות

כמה תמונות מחיפה בלילה.

מקדש הבאהים בלילה
נמל חיפה בלילה
המושבה הגרמנית שד בן גוריןו בלילה
ממגורות דגון
חיפה בלילה
מקדש הבאהים משד בן גוריון