חזרה לכל הסרטים

אבטיח אבטיח אחד בעשר

על שבעה רעשים פקע לי הוריד ! (בינתיים)

1 על הסכין אבטיח !! קוס אמק ארס !
2 על הרכב שעובר בעתלית בשבת ומודיע בקולי קולות מתי להדליק נרות - כפייה מזוינת !
3 על צפירת השבת שמפריעה לאלפי תושבים - כאילו שהחרדי לא יודע משבת שעברה מתי נכנסת השבת - כפייה מזויינת !
4 על עשרות הרכבים שמשוטטים בעיר בשעות הלילה עם מוזיקה מחרישת אוזניים ובסים שמרעידים את החלונות - האנשים שאני הכי מתעב - שימת הזיין הכי גדולה בעייני.
5 על קריאת המואזין ספציפית בשעות הבוקר המוקדמות - אותו סיפור כמו צפירת השבת - המוסלמי האדוק קם לבד להתפלל - בעייני זה סוג של דווקא ואותה כפייה מזוינת.
6 אוטו גלידה - הכי פחות מעצבן בעייני אבל גם לו יש להוריד את הווליום ולהגביל את זמן הניגון.
7 אלטעזאכן אלטעזאכן ( דברים ישנים old things ) - אררררררררררררררררררר !!!

איפה הרגיעון שלי ?!?!?